• Odbierz prezent
Enea publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

3 września spółka energetyczna Enea opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

3 września w godzinach wieczornych Enea opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W I połowie 2020 r. przychody wyniosły blisko 8,95 mld zł wobec 8,02 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 528,96 mln zł wobec 873,44 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,82 mld zł wobec 1,61 mld zł przed rokiem. Enea zakończyła I półrocze stratą netto w wysokości 81,64 mln zł wobec 579,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Uzyskane wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi w sierpniu. Spółka wówczas informowała o odpisach, które znacząco wpłynęły na wyniki. Były to odpisy związane z aktywami spółki Enea wytwarzanie oraz jej spółki zależnej, a także odpisy związane z udzieloną pożyczką i zobowiązaniem Enei wobec Energi do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych dla spółki  Elektrownia Ostrołęka i utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec tej spółki. Czynniki te miały wpływ na jednostkowy wynik Enei przez zmniejszenie zysku o około 674 mln zł. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania grupy Enea zmniejszyły zysk netto o ok. 779 mln zł. W ujęciu jednostkowym przychody  Enei wyniosły 3,05 mld zł, strata EBITDA na poziomie 64 mln zł, a strata netto 373,7 mln zł.

Notowania: Enea SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk