• Odbierz prezent
Enea wyniki spółka

30 września spółka energetyczna Enea przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

 

30 września przed sesją na GPW spółka Enea opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. W I półroczu przychody ze sprzedaży netto wyniosły 7,59 mld zł wobec 6,04 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 925,9 mln zł wobec 632,9 mln zł rok wcześniej. Grupa Enea osiągnęła zysk netto w wysokości 579,5 mln zł wobec 462 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł 505,8 mln zł wobec 431,2 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA grupy Enea wyniósł 1,67 mld zł wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. Poinformowano, że w I półroczu wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 34,9 mln zł, segmentu Dystrybucja 514,9 mln zł, segmentu Wytwarzanie 729,7 mln zł, a segmentu Wydobycie 434,5 mln zł.

W drugim kwartale przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,58 mld zł, co stanowi wzrost o 17% rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 299,6 mln zł i był o 36% wyższy rok do roku.

W drugim kwartale Enea wykazała 430,4 mln zł rekompensat związanych z ustawą o cenach prądu.

W raporcie poinformowano, że w pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Enea wydała na inwestycje 1,05 mld zł. W tym okresie produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na poziomie około 4,8 mln ton. W I półroczu Grupa Enea wytworzyła 12,7 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła wyniosła 3 640 TJ. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła około 10 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 10,2 TWh.

Na początku sesji na GPW kurs akcji spółki Enea rośnie o 1%.

Czytaj także: Enea z zyskiem o 60% wyższym od oczekiwań

19 września spółka energetyczna Enea przedstawiła wstępne wyniki za I półrocze 2019 r. Zysk osiągnięty przez spółkę okazał się znacznie wyższy od konsensusu analityków.   19 września w godzinach wieczornych Enea opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r. W I półroc.. Czytaj
Enea z zyskiem o 60% wyższym od oczekiwań


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk