• Odbierz prezent
ENAP: Zawarcie aneksu do umowy (2021-03-16 12:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie aneksu do umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 r. wpłynąłdo Emitenta obustronnie podpisanyaneks nr 2 do umowy podwykonawczejz ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartej 26 października 2020 r., którejprzedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” dla E&W Sp. z o.o. DAM Spółka komandytowa Zamawiający) – budowa Farmy Wiatrowej Wągrowiec. Na mocy aneksu zmieniono termin realizacji, tj.:

Prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31.03.2021 (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 31.03.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 31.03.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 10 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

O zawarciu ww. umowy i aneksu nr 1 Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz nr 03/2021 z dnia 01.03.2021


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 72 85 410032 72 85 410
(telefon)(fax)
poczta@enap.com.plwww.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16TOMSZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk