• Odbierz prezent
ENAP: Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie (2021-03-04 12:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 4 marca 2021 r. wpłynęły do Emitenta polecenia wykonania Fazy II dla następujących umów, stanowiące zastrzeżony w nich warunek realizacji tej Fazy, tj.:
1.Umowa podwykonawcza na roboty elektryczno-kablowe dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Oborniki, zawarta z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca);

2.Umowa podwykonawcza na roboty elektryczno-kablowe dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Wyrzysk, zawarta z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca).

O zawarciu ww. umów oraz treści zastrzeżonego warunku Spółka informowała raportami bieżącymi RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r. i RB nr 4/2021 z dnia 02.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 72 85 410032 72 85 410
(telefon)(fax)
poczta@enap.com.plwww.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04TOMASZ MICHALIKPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk