• Odbierz prezent
EMU: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. (2021-05-17 20:04)

Spis załączników:

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2021 roku, uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego uchwałą z dnia 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/01/2021, w drodze emisji 6.643.145 akcji imiennych serii F. Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.415,981,10 zł i dzieli się na 14.159.811 akcji, co daje łączną liczbę 14.159.811 akcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed podwyższeniem kapitał zakładowy Spółki wynosił 751.666,60 złotych i dzielił się na 7.516.660 akcji.

W związku z powyższym zarejestrowana została nowa treść §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Podstawa prawna par. 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-17 20:04:06Jan EjsmontPrezes Zarządu
2021-05-17 20:04:06Łukasz KmiecikWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk