• Odbierz prezent
EMMERSON REALTY S.A.: Odebranie prawomocnego postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (2021-12-07 20:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
EMMERSON REALTY S.A.
Temat
Odebranie prawomocnego postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EMMERSON Realty S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2020 z 1 września 2020 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z 7 października 2021 r., informuje o odebraniu odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 września 2021 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na fakt, iż majątek Spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego wraz ze wzmianką o jego uprawomocnieniu się z dniem 15 października 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EMMERSON REALTY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-943Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zgrupowania AK "Kampinos"2
(ulica)(numer)
(22) 828 92 96(22) 828 92 97
(telefon)(fax)
emmerson@emmerson.plwww.emmerson.pl
(e-mail)(www)
118-00-74-229015484578
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Marek KrajewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk