• Odbierz prezent
EMC: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (2021-02-23 12:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką Powiatu Kamieńskiego, umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100).
Raportem nr 25/2019 z 10 października 2019 roku Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) komunikował rozpoczęcie negocjacji ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 5/2020 z 7 lutego 2020 roku Emitent poinformował, że w przypadku nieprzyjęcia ostatecznej oferty Spółki przez władze Powiatu Kamieńskiego, Spółka podejmie czynności likwidacyjne Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, po zakończeniu jego działalność z dniem 31 marca 2020 roku. Jednocześnie Spółka ostatecznie ponowiła propozycję sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 20/2020 z 28 października 2021 roku Emitent poinformował o planowanej likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z uwagi na nieosiągnięcie konsensusu w negocjacjach z Powiatem Kamieńskim. Raportem nr 28/2020 z 22 grudnia 2020 roku Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie zawarcia umowy sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim do dnia 1 marca 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMCUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilczycka144-148
(ulica)(numer)
071 74 72 700071 75 85 750
(telefon)(fax)
biuro@emc-sa.plwww.emc-sa.pl
(e-mail)(www)
894-28-14-132933040945
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Karol PiaseckiPrezes Zarządu
2021-02-23Dariusz ChowaniecWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk