Advertisement
  • Odbierz prezent
wskaźniki analizy technicznej - MACD
Z artykułu dowiesz się:

- W jaki sposób tworzony jest wskaźnik MACD

- Jak wspomagać się wskaźnikiem MACD w tradingu

Oscylator MACD jest dość popularnym wskaźnikiem. Może służyć samodzielnie jako generator sygnałów kupna i sprzedaży, bądź też jako wskanik pomocniczy przy określaniu siły rynku.

 

MACD - Moving Average Convergence/Divergence - czyli wskaźnik konwergencji/dywergencji średnich ruchomych. Wskaźnik oparty jest na różnicy pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi (najczęściej używane średnie to EMA* dla 26 okresów i 12 okresów). Różnice pomiędzy średnimi kroczącymi mogą być podawane w formie wykresu liniowego lub (częściej) w formie histogramu. Dodatkowym elementem wskaźnika jest tzw. linia sygnału, która jest średnią kroczącą (najczęściej SMA** dla 9 okresów).

*EMA - wykładnicza średnia krocząca

**SMA - prosta średnia krocząca

 

MACD może służyć samodzielnie za generator sygnałów na kilka sposobów:

Strategia forex dwóch średnich kroczących - MACD jako pojedynczy wskaźnik może zastąpić posługiwanie się wykresem z nałożonymi średnimi kroczącymi. Najprostsza metoda wykorzystująca średnie kroczące to gra na przecięcia dwóch średnich kroczących o różnych okresach (bądź też gra w oparciu o przecięciu przez wykres jednej średniej kroczącej - w takim wypadku wystarczy uznać cenę za średnią kroczącą jednookresową). W strategii dwóch średnich kroczących otwieramy pozycje długie, gdy szybsza średnia (o krótszym okresie) przecina od dołu wolniejszą średnią, natomiast pozycje krótkie otwieramy, gdy szybsza średnia przecina wolniejszą średnią od góry. W przypadku posługiwania się wskaźnikiem MACD te sygnały odczytujemy z jednego wskaźnika - wzrost MACD powyżej zera oznacza przecięcie wolniejszej średniej przez szybszą od dołu - pozycja długa, spadek MACD poniżej zera w analogiczny sposób sygnalizuje pozycję krótką.

 

Wykres 1. Miejsca zajęcia pozycji w oparciu o strategię dwóch średnich kroczących dzięki MACD

FXMAG forex macd - wartościowe uzupełnienie analizy i cała strategia w jednym wskaźniku analiza techniczna wskaźniki macd strategie forex 1

 

Innym sposobem otwierania pozycji w oparciu o MACD jest wykorzystanie przecięcia się wykresu MACD z linią sygnału:

- przecięcie linii sygnału od dołu - sygnał kupna,

- przecięcie linii sygnału od góry - sygnał sprzedaży.

 

Wykres 2. Sygnały generowane przez przecięcia linii sygnału

sma forex

Sygnały kupna oznaczone są kolorem zielonym, natomiast sygnały sprzedaży kolorem czerwonym

 

W tym systemie można wyeliminować liczbę fałszywych sygnałów wykorzystując poziom 0 jako filtr:

- przecięcie linii sygnału od dołu powyżej poziomu 0 - sygnał kupna,

- przecięcie linii sygnału od góry powyżej poziomu 0 - sygnał zamknięcia długiej pozycji,

- przecięcie linii sygnału od góry poniżej poziomu 0 - sygnał sprzedaży,

- przecięcie linii sygnału od dołu poniżej poziomu 0 - sygnał zamknięcia krótkiej pozycji.

(sygnały zamknięcia nie muszą być wykorzystywane, zwiastują one jednak możliwość odwrócenia się trendu)

 

MACD jako wskaźnik siły trendu

Wskaźnik MACD może służyć także do określania słabości trendu. Sytuacja taka występuje, gdy na wykresie pojawia się dywergencja pomiędzy ceną a MACD. Jeśli na wykresie ceny powstają nowe szczyty, a odpowiadające im szczyty na wskaźniku MACD nie są coraz wyższe lub kształtują sie na coraz niższych poziomach to taką sytuację można uznać za słabnięcie trendu wzrostowego. Analogiczna sytuacja występuje w trendzie spadkowym, gdy coraz niższe dołki na wykresie ceny nie znajdują odzwierciedlenia w dołkach kształtujących się na wskaźniku MACD. W takich sytuacjach formacje odwrócenia trendu (RGR, klin, formacje harmoniczne, świeca Pin Bar itp.) nabierają silniejszej wymowy.

 

Wykres 3. Dywergencja pomiedzy ceną a MACD

ema forex

 

Wskaźnik MACD należy do grupy oscylatorów ze względu na to, że jego wartości oscylują wokół 0. Tym co różni MACD od innych oscylatorów jest to, że nie wykorzystuje się go do określania poziomów wykupienia i wyprzedania rynku. Spowodowane jest to faktem, że MACD nie jest wskaźnikiem standaryzowanym, tzn. wartości jakie przyjmuje nie zawierają się w jakimś wyznaczonym zakresie. Wskaźnik może przyjmować dowolne wartości (w zależności od ceny/kursu i zmienności), stąd niemożliwe jest porównywanie jego wskazań dla różnych instrumentów, różnych interwałów lub różnych momentów w czasie.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk