• Odbierz prezent
ELZAB: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2021 (2022-05-27 17:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2022 r., podjął uchwałę, na podstawie której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 r., w wysokości 9.938.922,12 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Elzab1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
ir@elzab.com.plwww.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Bartosz PanekPrezes Zarządu
2022-05-27Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk