• Odbierz prezent
ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 (2022-05-27 17:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 27.05.2022 r., niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza ZUK „ELZAB” S.A. w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2022 r. podjęła uchwałę nr 10/05/2022, w której oceniła pozytywnie wniosek Zarządu ZUK „ELZAB” S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.938.922,12 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100) i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Elzab1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
ir@elzab.com.plwww.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Bartosz PanekPrezes Zarządu
2022-05-27Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk