• Odbierz prezent
ELQ S.A.: Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ELQ Spółka Akcyjna oraz oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (2021-02-25 21:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021ESPI
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ELQ S.A.
Temat
Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ELQ Spółka Akcyjna oraz oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ELQ S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że 25 lutego 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Krzysztofa Zawadzkiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na 28 lutego 2020 r.

Rezygnacja pana Krzysztofa Zawadzkiego została podyktowana względami osobistymi.

Tym samym Rada Nadzorcza, przedstawiciel głównego akcjonariusza i pracownicy ELQ S.A. dziękują panu Krzysztofowi Zawadzkiemu za niezwykłe zaangażowanie w pracy oraz duży wkład w rozwój Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że 25 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h., podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta w osobie pani Żanety Żak do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres dwóch miesięcy począwszy od 1 marca 2021 r.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje kwestionariusz osobowy pani Żanety Żak.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
PlikOpis
Kwestionariusz osobowy Żaneta Żak.pdfKwestionariusz osobowy Żaneta Żak
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25KRZYSZTOF ZAWADZKIPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk