• Odbierz prezent
ELQ S.A.: Podpisanie listu intencyjnego (2021-03-30 18:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
ELQ S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej "Emitent") niniejszym informuje, że 29 marca 2021 roku zawarł List Intencyjny ze spółką prowadzącą działalność w obszarze obrotu energią odnawialną (dalej „Spółka”).
Emitent jako łącznie ze spółkami należącymi do GRUPY ELQ SA planuje w okresie 4-5 lat wybudować farmy fotowoltaiczne o mocy łącznej około 1 GW ( 1.000 MW), które będą produkować zieloną energię.
Na podstawie zawartego Listu Intencyjnego Spółka wyraża wolę zawarcia Umów zakupu całej energii wyprodukowanej z farm fotowoltaicznych wybudowanych przez ELQ S.A. i spółki zależnej ELQ SUN Sp. z o.o. a przewidywany czas obowiązywania tych Umów będzie indywidualnie negocjowany.

Strony ustaliły, że wynagrodzenie za sprzedaż energii elektrycznej zostanie ustalone na podstawie odrębnych Umów. Tym niemniej strony na dzień podpisania listu intencyjnego ustaliły, że zaoferowana stawka wynosić będzie 315 zł/MWh.
Emitent będzie informował o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego - w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub o podpisaniu szczegółowych umów - w odrębnych raportach bieżących. Zawarcie listu intencyjnego jest kolejnym etapem realizacji programu rozwoju, polegającego na zaangażowaniu w projekty fotowoltaiczne, dzięki któremu Emitent realizuje założone cele i dąży do osiągnięcia pozycji czołowej krajowej firmy na rynku energetyki odnawialnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-200Częstochowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska81/83
(ulica)(numer)
+48 71 726 21 21
(telefon)(fax)
office@elqsa.plwww.elqsa.pl
(e-mail)(www)
8992609747020532307
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30PATRYK ZAWADZKIKONTRLER FINANSOWY

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk