• Odbierz prezent
ELKOP: Zmiana terminu spłaty pożyczki (2021-03-11 19:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zmiana terminu spłaty pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. Emitent zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie porozumienie do umowy przejęcia własności nieruchomości komercyjnej położonej w Poznaniu w zamian za przejęcie długów o której zawarciu Emitent informował w raporcie ESPI nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2021 r. strony postanowiły, że spłata przejętego na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. długu tj. pożyczki wraz z odsetkami na rzecz FON SE przez Emitenta nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pozostałe warunki przejętej przez Emitenta pożyczki pozostają bez zmian.

Pomiędzy Emitentem a spółką FON SE zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej FON SE. Prezes Zarządu FON SE sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponadto 3 członków Rady Nadzorczej Emitenta sprawuje funkcje w Radzie Nadzorczej FON SE.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 50,004 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem spółki FON SE posiadającym akcje FON SE reprezentujące 35,50% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON SE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
(032) 246 24 71032 246 20 88
(telefon)(fax)
biuro@elkop.plwww.elkop.pl
(e-mail)(www)
6270011620272549956
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Jacek KoralewskiPrezes Zarządu
2021-03-11Anna KajkowskaWiceprezes Zarządu
2021-03-11Anna Wiśniewskaoperator espi

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk