• Odbierz prezent
ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta (2021-02-23 08:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539
z późn. zm.) złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia.
Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 50,004 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie Damian Patrowicz.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
(032) 246 24 71032 246 20 88
(telefon)(fax)
biuro@elkop.plwww.elkop.pl
(e-mail)(www)
6270011620272549956
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Jacek KoralewskiPrezes Zarządu
2021-02-23Anna KajkowskaWiceprezes Zarządu
2021-02-23Anna Wiśniewskaoperator espi

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk