• Odbierz prezent
ELEMENTAL HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji spółki (2021-02-17 19:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku, Zarząd Spółki złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, co obejmuje 170 466 065 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
l) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O,
p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P,
które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLELMTL00017.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2021 roku, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku, wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi z dniem 25 lutego 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ELEMENTAL HOLDING S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)05-825
Grodzisk Mazowiecki(kod pocztowy)
(miejscowość)Traugutta
42(ulica)
(numer)+48 22 390 91 35
+48 22 390 91 36(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)529 175 64 19
141534442(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-17Paweł Jarski Prezes Zarządu


2021-02-17Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk