• Odbierz prezent
ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2021-03-29 21:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL ASIA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL ASIA S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej Spółka”, lub „Emitent”), informuje, że w dniu 29 marca 2021 roku, Spółka otrzymała od Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze zm.)

Otrzymane przez Emitenta zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
EH_zawiadomienie o nabyciu akcji EAsia 29032021-sig-sig.pdfZawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL ASIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
T. Traugutta42A
(ulica)(numer)
+48 22 354 67 18+48 22 354 67 19
(telefon)(fax)
biuro@prime-minerals.comwww.prime-minerals.com
(e-mail)(www)
897-174-35-06020739787
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Marek Stanio Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk