• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości spółki zależnej tj. spółki ZEUS S.A. (2021-11-25 14:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości spółki zależnej tj. spółki ZEUS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka; Kupujący) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku zawarła umowę kupna - sprzedaży (dalej: transakcja) nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte o łącznej powierzchni 0,8471ha (dalej: nieruchomość) ze spółką zależną od ELEKTROTIM S.A. tj. ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Sprzedający).

Nieruchomość została zakupiona przez Spółkę za cenę 4.000.000,00 zł netto. Zapłata przez Spółkę ceny za Nieruchomość nastąpi w dniu dzisiejszym.

Nieruchomość została zakupiona przez ELEKTROTIM S.A. ze względu na reorganizację aktywów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Transakcja jest transakcją rynkową, ponieważ warunki przeprowadzenia i rozliczenia transakcji charakteryzują się standardami typowymi dla umów tego typu.

Wraz z umową sprzedaży nieruchomości została zawarta umowa najmu nieruchomości na okres pięciu lat, gdzie wynajmującym będzie Spółka ELEKTROTIM S.A. a najemcą Spółka ZEUS S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. wskazuje, iż uznała ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umów może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Ariusz BoberPrezes Zarządu
2021-11-25Dariusz PołetekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk