• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r. (2022-06-23 14:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.

1. Pan Krzysztof Folta: 1.504.364 akcji/głosów (27,42% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,07% udziału w ogólnej liczbie głosów);

2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 1.319.534 akcji/głosów (24,05% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,22% udziału w ogólnej liczbie głosów);

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander: 979.236 akcji/głosów (17,85% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów);

4. Pan Mirosław Nowakowski: 607.000 akcji/głosów (11,06% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,08% udziału w ogólnej liczbie głosów);

5. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 584.000 akcji/głosów (10,64% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,85% udziału w ogólnej liczbie głosów);

6. Pan Jan Walulik: 410.000 akcji/głosów (7,47% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 4,11% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.486.984 akcji, uprawniające do 5.486.984 głosów, co stanowiło 54,96% udziału w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. wynoszącym 9.983.009,00 zł.

Jedna akcja ELEKTROTIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Ariusz BoberPrezes Zarządu
2022-06-23Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk