• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do p
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (§ 19 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia).

Spółka informuje, że wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie (§ 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia).

Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia (§ 19 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia).
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022.pdfUchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022r.
Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. po WZA z 23 06 2022.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. po zmianie przez WZA w dniu 23.06.2022r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Ariusz BoberPrezes Zarządu
2022-06-23Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk