• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (2022-06-23 14:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 10 w związku z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. powołało w dniu 23 czerwca 2022 roku następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej,
2. Lesław Kula – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska oraz informację o długości kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej).
Załączniki
PlikOpis
Życiorysy Członków RN powołanych na WZA 23-06-2022.pdfŻyciorysy dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Ariusz BoberPrezes Zarządu
2022-06-23Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk