• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (2023-06-05 09:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 05.06.2023 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV „Krasnosielc” gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110 kV (data Umowy: 31.05.2023 r.).

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 16.12.2024 r.

Z tytułu realizacji Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 21.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.
Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 09.05.2023 r.

Spółka podaje fakt zawarcia Umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę portfel zamówień ELEKTROTIM S.A. na rok 2024, szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-05Artur WięznowskiPrezes Zarządu
2023-06-05Dariusz KozikowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk