• Odbierz prezent
ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin (2021-03-12 13:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12.03.2021 r. zawarła, w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. (Lider konsorcjum; Wykonawca) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota z/s w Gdyni (Członek konsorcjum; Wykonawca), umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Szczecin (data umowy: 12,03.2021 r.) (dalej: Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez Spółkę i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową dla inwestycji pn. „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na terenie województwa zachodniopomorskiego. Modernizacja stacji WN/SN Pyrzyce” (dalej: inwestycja).

Termin zakończenia robót w zakresie pozyskania wszystkich wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi nie więcej niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że w zakresie realizacji robót budowlanych, pozyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej inwestycji wynosi nie więcej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie robót ELEKTROTIM S.A. otrzyma ryczałtową cenę kontraktową w wysokości 11.550.000,00 złotych netto.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 r. informował o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A. oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stargardzka8
(ulica)(numer)
71 352 13 4171 351 48 39
(telefon)(fax)
sekretariat@elektrotim.plwww.elektrotim.pl
(e-mail)(www)
894-24-60-042931931108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Ariusz BoberPrezes Zarządu
2021-03-12Beata WesołowskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk