• Sklep
  • Odbierz prezent
Elektrobudowa - zalecane działanie według raportu DM BOŚ

Rynek budownictwa elektroenergetycznego liczy na konkluzje BAT. Na polskim rynku budownictwa elektroenergetycznego nadchodzące lata powinny upłynąć pod znakiem dostosowywania się do konkluzji BAT. Na razie zakończono kilka niewielkich przetargów, a inne są w trakcie. Zważywszy na napięte terminy (krócej niż 4 lata) oraz czas potrzebny na ukończenie prac zakładamy wysyp przetargów w br. Derogacje są możliwe, ale będzie to dotyczyło raczej indywidualnych przypadków, a nie całego rynku.


Portfel zamówień

Wartość portfela zamówień Elektrobudowy jest niższa niż 1 mld zł, co nie rokuje najlepiej dla wyników fnansowych Spółki w II półroczu 2018 i 2019 roku. Chociaż Elektrobudowa dobrze sobie radzi na rynkach zagranicznych, słabe wyniki na rynku krajowym są widoczne.

Elektrobudowa - dane podstawowe

 

Problemy z ukończeniem kontraktów

Ostatnio Spółka poinformowała, że zamierza zwrócić się do PKN Orlen z prośbą o wydłużenie terminu oddania instalacji do metatezy dla Rafnerii Płockiej. Naszym zdaniem to opóźnienie może zaważyć na skuteczności Spółki w pozyskiwaniu zamówień w przyszłości.


Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


Elektrobudowa - dywidenda

Niższe zyski w połączeniu z niższą pozycją gotówkową powinny się negatywnie odbić na wypłacie przyszłej dywidendy. Szacujemy, że w 2019 roku Elektrobudowa nie wypłaci sowitej dywidendy. Prognozujemy dywidendę w wysokości 5,3 zł na akcję.


Oczekiwane zyski w II kw. 2018 roku

Wygląda na to, że spadek wartości portfela zamówień pociągnie za sobą presję na sprzedaż. Rosnące ceny materiałów budowlanych i prac podwykonawczych z kolei postawią marże pod presją.


Dobra pozycja rynkowa w długim okresie

Podtrzymujemy naszą ocenę, że Elektrobudowa ma dogodną pozycję na krajowym rynku, by stać się benefcjentem nakładów w segmencie budownictwa elektroenergetycznego i sieci energetycznych, jednak z uwagi na presję wzrostu kosztów materiałów i kosztów osobowych oraz niski poziom kontraktacji postrzegamy Elektrobudowę jako słabą inwestycję w 2018 roku.

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


Elektrobudowa - Zalecane działanie

Mimo ostatnich spadków kursu w naszej ocenie Elektrobudowa nie zasługuje na pozytywną rekomendację biorąc pod uwagę poziom kontraktacji i presję na marże. Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj zważywszy na brak potencjału wzrostu i podwyższamy krótkoterminową rekomendację relatywną do Neutralnie (poprzednio Niedoważaj) biorąc pod uwagę ostatni spadek kursu i ograniczony dalszy potencjał spadkowy.

Czytaj także: Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

Wyniki fnansowe spółek budowlanych za II kwartał br. powinny być mocne na poziomie przychodów w następstwie solidnego wzrostu produkcji budowlanej obserwowanego w ostatnich miesiącach. Jednakże według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować w omawianym okresie niższ.. Czytaj
Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w tym raporcie.

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 3 sierpnia 2018 r., 8:10.

Dystrybucja niniejszego raportu: 3 sierpnia 2018 r., 8:20.

Informacje szczegółowe na temat raportu.

 


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk