• Odbierz prezent
ELEKTRIM: Wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku (2021-03-31 18:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTRIM
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

1. spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,04% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTRIM SA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTRIMTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-834Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Pańska77/79
(ulica)(numer)
432 88 01652 87 00
(telefon)(fax)
elektrim@elektrim.plwww.elektrim.pl
(e-mail)(www)
526-020-77-46000144058
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Tomasz Gillner-Gorywoda

Bożena Grybalow
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk