• Odbierz prezent
ELBUDOWA: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów (2021-02-23 19:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent], że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 17 lutego 2021 roku od Pana Adama Maroszek [Akcjonariusz] informujące, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta zawartej w dniu 15 lutego 2021 roku, Akcjonariusz przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 5_2021.pdfZałącznik do RB5/2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Porcelanowa12
(ulica)(numer)
(032) 25 90 100032 20 52 760
(telefon)(fax)
elektrobudowa@elektrobudowa.plwww.elektrobudowa.pl
(e-mail)(www)
634-01-35-506271173609
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Marcin FerdynSyndyk masy upadłości

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk