• Odbierz prezent
ELBUDOWA: Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen (2021-02-26 22:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 12 lutego 2021 roku oraz raportów wcześniejszych informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka, otrzymała kolejne wyroki częściowe tj. wyroki nr 2, 3 i 4 wydane w Postępowaniu Arbitrażowym co do zapłaty wynagrodzenia.

W wyroku częściowym nr 2 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 11.307.853,61 PLN tytułem podatku VAT z faktur dochodzonych przez Spółkę w Postępowaniu Arbitrażowym, które uprzednio były przedmiotem oświadczenia PKN o potrąceniu.

W wyroku częściowym nr 3 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 1.180.846,40 PLN tytułem faktur niezapłaconych i niepotrąconych przez PKN Orlen.

W wyroku częściowym nr 4 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 2.090.738,20 PLN oraz 1.379.395,95 EUR, a oddalono żądanie Emitenta na kwotę 175.615,68 EUR tytułem faktur niezapłaconych i potrąconych przez PKN Orlen, która to kwota została uznana za zasadnie potrąconą przez PKN tytułem kary umownej za zwłokę.

Łącznie wyrokami częściowymi nr 2, 3 i 4 zasądzono z tytułu roszczeń o zapłatę wynagrodzenia od PKN Orlen na rzecz Spółki kwotę 14.579.438,21 PLN oraz 1.379.395,95 EUR.

Z uwagi na skomplikowany oraz wielowątkowy charakter wzajemnych roszczeń rozpatrywanych w ramach postępowania arbitrażowego Sąd zdecydował o wyodrębnieniu szeregu pomniejszych kwestii oraz spornych roszczeń do odrębnych postępowań składowych. Według informacji od pełnomocników Sąd Arbitrażowy w późniejszym terminie wyda kolejne wyroki częściowe rozpoznające roszczenie Spółki co do zapłaty wynagrodzenia, a także pozostałych roszczeń pozostałych dochodzonych w ramach Postępowania Arbitrażowego
w tym z tytułu nadużycia gwarancji, rozliczenia robót dodatkowych oraz zwiększenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

O kolejnych wyrokach częściowych oraz wstępnych odnoszących się do istotnych kwestii składających się na przedmiot postepowania arbitrażowego Emitent będzie informował
w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Porcelanowa12
(ulica)(numer)
(032) 25 90 100032 20 52 760
(telefon)(fax)
elektrobudowa@elektrobudowa.plwww.elektrobudowa.pl
(e-mail)(www)
634-01-35-506271173609
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Marcin FerdynSyndyk masy upadłości

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk