• Odbierz prezent
Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 (por. tabela na str. 8).

Nasze prognozy średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2021 r. i 2022 r. nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 5,3% r/r i 4,9%

W naszej prognozie nie uwzględniliśmy jeszcze wpływu proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w polityce gospodarczej w ramach Polskiego Ładu. Z precyzyjną oceną wpływu regulacji wstrzymamy się do czasu przedstawienia konkretnych ustaw je wprowadzających.

Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam - 1

Szczegółowe dane o PKB za II kw. wskazały na niższy od naszych oczekiwań wzrost inwestycji ogółem (por. MAKROpuls z 31.09.2021). Dostępne dane o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw wskazują, że w II kw. nastąpiło zwiększenie realnej dynamiki inwestycji firm do dwucyfrowego poziomu zarówno w przypadku firm zatrudniających co najmniej 50 osób, jak i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 49 osób).

Naszym zdaniem przyczyną wyraźnie niższej od oczekiwań dynamiki inwestycji ogółem była niższa od prognozowanej aktywność inwestycyjna sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Uważamy, że dynamika inwestycji w tym segmencie pozostanie na obniżonym poziomie w II poł. br. z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

Takie tendencje na początku III kw. znajdują potwierdzenie w lipcowych danych o produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 20.08.2021). Dopiero w 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla publicznych nakładów na środki trwałe i wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Obserwowane obecnie opóźnienia w przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską stanowią istotny czynnik ryzyka w dół dla ścieżki inwestycji publicznych.

Z kolei w przypadku inwestycji przedsiębiorstw jesteśmy optymistyczni

Według danych GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 80,1% i było tylko nieznacznie niższe niż przeciętnie w 2019 r. (81,4%), czyli przed wybuchem pandemii COVID-19. W przeszłości bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych była głównym czynnikiem skłaniającym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam - 2

Tym samym, wykorzystanie mocy produkcyjnych, które zwiększało się nieprzerwanie od II kw. 2020 r. może być sygnałem trwałości ożywienia inwestycyjnego. Dynamika inwestycji przedsiębiorstw obniży się nieznacznie w III kw. br. z uwagi na wygasające efekty niskiej bazy sprzed roku.

Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam - 3

Niemniej jednak prognozujemy, że inwestycje przedsiębiorstw będą rosły w tempie 11,7% r/r średniorocznie w br. i 7,6% w 2022 r. Perspektywy dla inwestycji gospodarstw domowych (tj. zakup mieszkań na rynku pierwotnym) są również optymistyczne z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy i oczekiwaną przez nas w najbliższych kwartałach stabilizację stóp procentowych NBP na historycznie niskim poziomie.

Pozytywne zaskoczenie po stronie konsumpcji w II kw.,

dane o sprzedaży detalicznej za lipiec oraz nasze wewnętrzne dane o transakcjach kartami płatniczymi klientów skłoniły nas do podniesienia ścieżki spożycia prywatnego w kolejnych kwartałach.

Nasze oczekiwania są również optymistyczne z uwagi na większą mobilność Polaków, wynikającą z przystosowania się społeczeństwa do życia w warunkach pandemii oraz mniejszych obaw przed zakażaniem wśród rosnącej liczby zaszczepionych osób i ozdrowieńców.

Nasze prognozy dotyczące IV kw. br. wciąż charakteryzują się podwyższoną niepewnością związaną z przebiegiem IV fali pandemii oraz intensywnością obostrzeń wprowadzonych przez rząd, które będą miały negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji i PKB.

Eksplozja na rynku walutowym? Kurs euro (EURPLN) może paść w dół! Sprawdź długoterminowe prognozy makroekonomiczne i przekonaj się sam - 4

Podtrzymujemy naszą ocenę, że ożywienie w światowym handlu będzie kontynuowane w najbliższych kwartałach i będzie ono prowadziło do utrzymania się wysokiego popytu na polski eksport. Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w polskim i globalnym przetwórstwie, ożywienie eksportu utrzyma się.

Z uwagi na silniejsze od naszych wcześniejszych oczekiwań ożywienie konsumpcji i inwestycji podnieśliśmy również prognozowaną ścieżkę importu. Tym samym wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego w 2021 r. i 2022 r. uległ obniżeniu.

Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej dopiero w I kw. 2023 r

Uważamy, że pomimo inflacji kształtującej się obecnie znacząco powyżej celu NBP (2,5%) i ścieżki przedstawionej w lipcowej projekcji, RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych na posiedzeniach we wrześniu i październiku, co jest spójne z wypowiedziami niektórych członków RPP. Kilku członków wskazywało na listopadową projekcję, jako ważny czynnik wpływający na ich decyzje w polityce pieniężnej.

Uważamy, że wskaże ona na znaczący spadek dynamiki cen w II poł. br. w okolice celu inflacyjnego (zgodnie z naszym scenariuszem inflacyjnym – por. MAKROmapa z 30.08.2021), a tym samym nie dostarczy ona argumentów na rzecz podwyżek stóp procentowych.

Dodatkowo, niepewność dotycząca pandemii będzie kolejnym argumentem, w świetle wypowiedzi niektórych członków RPP, na rzecz odłożenia w czasie decyzji o podwyżce stóp procentowych. Uważamy, że w I kw. 2023 r. oprócz inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego NBP argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego.

Kurs euro do złotego - oczekiwania

Oczekujemy, że kurs EURPLN wzrośnie do 4,60 na koniec września z uwagi na bardziej gołębie od oczekiwań rynku nastawienie RPP. Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego w średnim okresie

Prognozujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,55 na koniec 2021 r. i 4,30 na koniec 2022 r. Czynnikiem ograniczającym umocnienie złotego będzie oczekiwane przez nas rozpoczęcie przez FED ograniczania skali programu luzowania ilościowego (tapering) w listopadzie br.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk