• Odbierz prezent
Eksperci nie mają wątpliwości - to czas na tę giełdę! Dlaczego teraz akcje brytyjskie są dobrym pomysłem?
fot. freepik.com

Gospodarka światowa nadal wychodzi z pandemii COVID-19, ale niektóre kraje otwierają się szybciej niż inne i doświadczają większego wzrostu w tym roku. Wielka Brytania jest jednym z krajów, w których nastąpiło silne odbicie gospodarcze, a jej rynek akcji przetrwał burzę. Jednak w obliczu nowych niewiadomych - w tym zagrożenia inflacją - czy jest to dobry moment na inwestowanie w brytyjskie akcje? Ben Russon, Richard Bullas, Dan Green i Will Bradwell z naszego zespołu UK Equity dyskutują na ten temat.

Rynek akcji w Wielkiej Brytanii przetrwał okres pandemii,

ale nadal jest notowany z dyskontem w stosunku do innych głównych rynków. Pytano nas, dlaczego tak się dzieje i czy teraz jest dobry czas na inwestowanie. Mądry Sir John Templeton powiedział kiedyś, że historia pokazuje, iż to czas, a nie wyczucie chwili jest kluczem do sukcesu inwestycyjnego. Dlatego najlepszy czas na inwestowanie "jest wtedy, kiedy masz pieniądze". Z wielu powodów jesteśmy optymistycznie nastawieni do brytyjskich akcji i dostrzegamy wiele potencjalnych możliwości w całym spektrum kapitalizacji rynkowej.

Wpływ inflacji

W miarę jak gospodarka światowa wychodzi z pandemii, kluczowa debata na rynkach finansowych dotyczy inflacji; czy doświadczamy początku zmiany paradygmatu w kierunku bardziej inflacyjnego świata, czy też podwyższone dane dotyczące inflacji, które obserwujemy obecnie, są funkcją przejściowych sił zakłóconych przez pandemię. To, czy inflacja okaże się zjawiskiem krótko- czy długoterminowym, ma ogromny wpływ na wycenę wszelkiego rodzaju aktywów finansowych i niesie ze sobą daleko idące konsekwencje.

Największa gospodarka świata, Stany Zjednoczone,

w coraz szybszym tempie wychodzi z pandemii i inflacja również. Ceny towarów wzrosły i nadal istnieją wąskie gardła w podaży. Przez dziesięciolecia Rezerwie Federalnej (Fed) nie udawało się osiągnąć celu inflacyjnego na poziomie 2%, ale wskaźnik wydatków na konsumpcję podstawową - preferowany przez Fed miernik inflacji - skoczył w kwietniu powyżej 3% w ujęciu rocznym. Niemniej jednak, urzędnicy Fedu określili inflację jako "przejściową" i nadal koncentrują się na zwiększaniu zatrudnienia.

Podobnie, brytyjska inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła powyżej celu Banku Anglii,

ale decydenci również wierzą, że będzie to przejściowe i że brytyjska inflacja powróci do historycznych norm w nadchodzących latach i nie osiągnie trwale wysokich poziomów. Przez kilka dekad siły deflacyjne były cechą charakterystyczną gospodarki światowej, napędzaną przez siły strukturalne, takie jak trendy demograficzne, wpływ technologii i Internetu - które zwiększyły produktywność - globalne zadłużenie, wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej oraz upadek związków zawodowych. Ostatecznie, aby wywołać trwałą spiralę inflacyjną, wzrost cen musiałby przełożyć się na stały, ponadprzeciętny wzrost płac, a tego nie widać od razu.

Inflacja ma znaczenie dla rynków z wielu powodów

- jednym z nich jest jej wpływ na politykę monetarną. Akomodacyjna polityka monetarna na całym świecie przyczyniła się do wzrostu cen aktywów, a ograniczenie lub zniesienie luzowania ilościowego i wzrost stóp procentowych spowoduje ponowną wycenę aktywów obarczonych ryzykiem. Nie tak dawno temu debatowaliśmy nad ujemnymi stopami procentowymi w Wielkiej Brytanii, ale oczekiwania co do stóp procentowych wzrosły w miarę jak dane gospodarcze okazywały się coraz lepsze. Niemniej jednak wydaje się, że do powrotu do poziomów stóp procentowych sprzed pandemii brakuje nam jeszcze co najmniej dwóch lat, a co ważniejsze, rynek brytyjski nie doświadczył ponownego umocnienia w wyniku poluzowania polityki pieniężnej. Oba te czynniki sugerowałyby, że inwestorzy nie muszą się nadmiernie obawiać normalizacji polityki stóp jako istotnego zagrożenia dla rynku brytyjskiego.

Niespodzianki ekonomiczne w górę

Jak wspomniano, dane gospodarcze były w ostatnich miesiącach bardzo dobre, w wielu przypadkach znacznie przekraczając oczekiwania. Agresywne wprowadzenie szczepionek w Wielkiej Brytanii pomogło w ponownym otwarciu gospodarki i przywróceniu pewnego rodzaju normalności - prognozy dotyczące produktu krajowego brutto Wielkiej Brytanii oscylują wokół wysokich jednocyfrowych liczb, jeśli ponowne otwarcie będzie kontynuowane. Brytyjski indeks zaskoczenia gospodarczego - który śledzi, czy publikowane dane gospodarcze przekraczają lub rozminęły się z przewidywaniami - wzrósł w ostatnich miesiącach.

Na początku pandemii ludzie byli bardzo pesymistyczni;

na przykład, jeśli spojrzeć na dane dotyczące rynku mieszkaniowego na początku pandemii, ludzie zakładali, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną i choć początkowo tak się stało, szybko się odbiły. Rynek mieszkaniowy był w tym roku bardziej prężny, niż wielu się spodziewało - w marcu ceny wzrosły o 10% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, co stanowi najszybsze tempo wzrostu od 14 lat.1 Pandemia w rzeczywistości spowodowała wymuszone oszczędności; ponieważ gospodarka została zamknięta, konsumenci nie mogli wydawać na rzeczy, które normalnie by robili - wakacje, spotkania towarzyskie i wszystkie wydatki, które się z tym wiążą. Tak więc istnieje wiele skumulowanego popytu, który może napędzać silny wzrost gospodarczy po tym roku, co z inwestycyjnego punktu widzenia jest korzystne dla krajowych akcji cyklicznych, w tym takich obszarów jak budownictwo i rekreacja.

Chociaż warianty COVID-19 stanowią potencjalne zagrożenie, istnieje nadzieja, że szczepionki będą w stanie powstrzymać kolejny nawrót. Na koniec czerwca 85% dorosłych w Wielkiej Brytanii przyjęło jedną dawkę szczepionki, a 62% dwie, co znacznie przewyższa wskaźniki w Europie kontynentalnej.1

Wyceny brytyjskich akcji nie nadążają za zmianami

Wielu inwestorów stroniło od brytyjskich akcji po głosowaniu w sprawie Brexitu w 2016 r., a akcje doświadczyły wówczas przeceny, która sprawiła, że brytyjskie akcje stały się szczególnie tanie w porównaniu z innymi rynkami - i nadal takie są. Dysproporcja ta została spotęgowana przez ponowną wycenę globalnych akcji, która nastąpiła w trakcie odbicia w 2020 r., co sprawiło, że rynek brytyjski wygląda na bardzo dobrą wartość w ujęciu względnym.

Brytyjska giełda korzysta z wielu interesujących spółek krajowych,

zwłaszcza w średnim i małym segmencie spektrum kapitalizacji. Spółki te, ze względu na szybsze odbicie popytu, osiągają w tym roku lepsze wyniki niż ich spółki o dużej kapitalizacji. Zauważyliśmy również silny popyt na spółki bardziej zorientowane na wzrost, takie jak spółki z sektora technologicznego i cyfrowego, w szczególności spółki, które skorzystają na przyspieszeniu trendów, które obserwowaliśmy w czasie pandemii - takich jak praca zdalna, handel elektroniczny itp. Wiele z tych mniejszych spółek koncentruje się na rynku krajowym i oferuje dużą i zróżnicowaną liczbę akcji w różnych branżach i na niszowych rynkach specjalistycznych, co daje potencjał do znacznego wzrostu zysków. Chociaż wiele z tych firm ucierpiało podczas pandemii, w wielu przypadkach wyszły one z niej z silnymi bilansami i wzmocnioną pozycją rynkową, co daje im dobrą pozycję do silnego ożywienia.

Chociaż dostrzegamy również dobre możliwości w większych spółkach,

czynniki makroekonomiczne poza Wielką Brytanią mają zazwyczaj większy wpływ na firmy międzynarodowe, dlatego inwestowanie w spółki o mniejszej kapitalizacji może zapewnić większą ekspozycję na gospodarkę krajową Wielkiej Brytanii. Ponadto, wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że Wielka Brytania może pochwalić się szeregiem wiodących na świecie spółek technologicznych w mniejszym segmencie rynku. Zyski nie powróciły jeszcze do poziomów z 2019 r., ale w miarę jak impet ożywienia gospodarczego będzie narastał w drugiej połowie tego roku i w 2022 r., uważamy, że istnieje duża szansa, że zobaczymy kontynuację przyspieszonego wzrostu zysków.

Wiele firm podjęło w ubiegłym roku działania mające na celu redukcję i kontrolę bazy kosztowej i obecnie są one w doskonałej kondycji z silnymi bilansami. Wiele z nich przeszło przez okres oszczędzania gotówki, spłacając zadłużenie, dokonując cięć i ograniczając plany wydatków kapitałowych. Oznacza to, że przechodzą one przez pandemię w silnej pozycji, aby wykorzystać nadchodzące możliwości i mają szansę na wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej i zwiększenie udziału w rynku.

Gdy szukamy możliwości na rynku brytyjskim,

właśnie takich firm szukamy - tych, które są dobrze przygotowane do pełnego wykorzystania okresu po pandemii. Na przykład obserwujemy, że popyt przemysłowy zaczyna się umacniać w miarę ponownego otwierania się gospodarek i przedsiębiorstw, a także niski poziom zapasów w łańcuchu dostaw, co stwarza możliwości w takich obszarach jak samochody, komponenty elektroniczne i firmy dystrybucyjne.

Ponadto, obserwujemy wzrost liczby fuzji i przejęć (M&A),

ponieważ zarówno przedsiębiorstwa, jak i fundusze private equity wykorzystują swoją wzmocnioną pozycję kapitałową oraz możliwości wyceny w Wielkiej Brytanii przed bardziej trwałym okresem ożywienia i wzrostu. Obserwujemy również, że w tym roku na rynkach publicznych notowanych jest więcej spółek, co zapewnia pipeline interesujących możliwości inwestycyjnych - wolumen pierwszych ofert publicznych w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale 2021 r. był wyższy niż w jakimkolwiek innym kwartale od początku 2018 r. Sądzimy więc, że w przyszłości będzie jeszcze więcej możliwości dla inwestorów i jesteśmy podekscytowani perspektywami brytyjskiego rynku akcji.

Nota prawna


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk