• Odbierz prezent
piramida finansowa

26 czerwca poinformowano o zatrzymaniu osoby podejrzanej o zorganizowanie piramidy finansowej. Członkowie ekskluzywnego klubu ponieśli straty sięgające 4,5 mln zł.

 

26 czerwca portal gov.pl poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  (ABW) zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zorganizowanie piramidy finansowej, która działała w latach 2013-2016. Był to klub liczący kilka tysięcy osób. Klub był prowadzony przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w USA i działał w Warszawie oraz wielu innych miejscowościach w Polsce. Warunkiem przynależności do klubu było wykupienie jednego z pakietów członkowskich (Mini, Standard, Diament i VIP), których ceny wynosiły od 700 euro do 25 tysięcy euro. Członkowie klubu mogli liczyć w zamian na stałe prowizje oraz zniżki na różne usługi, takie jak medyczne, prawne i turystyczne. Największym jednak źródłem zysków członków klubu było werbowanie innych osób do tego biznesu. Straty poniesione przez poszkodowanych łącznie sięgają 4,5 mln zł.

Prokuratura postawiła zatrzymanemu zarzut popełnienia oszustwa na szkodę członków klubu oraz organizacji i kierowania systemem tzw. „sprzedaży lawinowej”.

 

Czym jest sprzedaż lawinowa?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje pojęcie sprzedaży lawinowej jako proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie ich nabywcom obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji. Osoby te uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia następnych osób do udziału w sieci.

Działalność taka może być legalna pod pewnymi warunkami: produkty lub usługi są sprzedawane po cenie, która nie przekracza w znaczny sposób ich rzeczywistej wartości rynkowej oraz osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży lawinowej może odsprzedać organizatorowi systemu towar i materiały promocyjne zakupione w ciągu ostatnich 6 miesięcy za co najmniej 90% ceny, po której je nabyła. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, organizatorowi takiej działalności grozi odpowiedzialność karna.

Pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem piramidy finansowej, gdzie korzyści materialne są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do systemu innych osób, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów.

Granice te jednak czasem bywają płynne, a zarówno na jednym, jak i drugim rodzaju działalności najlepiej zarabiają organizatorzy i osoby, które najwcześniej dołączyły do systemu.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk