• Odbierz prezent
EKOPARK S.A.: Informacja o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny - hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR (2021-03-17 13:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
EKOPARK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny - hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny - hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund
InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt - ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 12.500.000,00 euro, a kwota dofinansowania wynosi 7.250.000,00 euro.

Projekt ma na celu stworzenie i wdrożenie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z wykorzystaniem zasad zrównoważonego projektowania i rozwoju jako budynku niemieszkalnego, który dzięki swojej „ofercie” (ogólnodostępny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-urzędów, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, oczekiwanie na autobus) - ma stać się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji międzypokoleniowych. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie możliwości budowy komplementarnych, bezobsługowych systemów usługowych wspierających funkcjonowanie społeczności lokalnej w zakresie przestrzeni publicznej, gdzie dostęp do poboru mocy przez różnego typu urządzenia jest ograniczony.

O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk