• Odbierz prezent
EKOPARK S.A.: Informacja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 3-ech projektów B+R objętych Voucherem Badawczym (2021-02-16 08:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
EKOPARK S.A.
Temat
Informacja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 3-ech projektów B+R objętych Voucherem Badawczym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 20 lipca 2020 r., informuje o tymczasowym wstrzymaniu realizacji projektów dotyczących Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wstrzymanie dotyczy projektów o następującej tematyce:
1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego.
2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących.
3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy

Planowany termin zakończenia realizacji Voucherów przypadał na dzień 30.11.2020 r. – po uzyskaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19, o czym Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie ESPI. Spółka zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia, jednakże uzyskała odpowiedź odmowną w tym zakresie.

Wobec powyższego, Zarząd podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji przedmiotowych zadań.
Spółka zamierza dokończyć niniejsze projekty samodzielnie w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Intencją Zarządu jest wykorzystanie opracowanych rozwiązań podczas prac nad magazynami energii oraz trwałe wdrożenie do oferty Spółki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii.

O ewentualnych dalszych zmianach w zakresie realizacji wskazanych projektów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKOPARK S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie214
(ulica)(numer)
+48 56 622 05 46+48 56 622 05 46
(telefon)(fax)
info@eko-park.orgeko-park.org
(e-mail)(www)
503-00-77-990360397688
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk