• Odbierz prezent
EKOPARK S.A.: Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. (2021-06-29 12:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
EKOPARK S.A.
Temat
Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. informuje o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Zgodnie z § 23 ust. 4 statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego. W dniu dzisiejszym w wyznaczonym terminie, z uwagi na brak kworum, Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż zamierza niezwłocznie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-29WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk