• Odbierz prezent
EKOPARK przygotowuje się na intensywne II półrocze. Spółka buduje centrum R&D, które skupi się na rozwoju OZE

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., spółka z branży OZE specjalizująca się w generalnym wykonawstwie, montażu odnawialnych źródeł energii oraz rozbiórkach i wyburzeniach przygotowuje się do realizacji dużych projektów w II półroczu 2020 r.

Pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu realizacji kilku dużych zleceń, jednak zgodnie z zapewnieniami kontrahenta spółki, jej największy projekt – o wartości 12,5 mln zł netto rozpocznie się do końca września.

Równocześnie EKOPARK buduje własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego zadaniem będzie m.in. opracowanie, walidacja i komercjalizacja innowacyjnych sposobów magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Budowa Centrum o wartości 11 mln zł netto zakończy się w marcu 2021 r. i znacznie zwiększy możliwości operacyjne spółki.

Na wyniki II kwartału 2020 r. istotny wpływ miały ograniczenia społeczne i gospodarcze towarzyszące pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wpłynęły na to głównie utrudnienia u kontrahentów spółki – wydłużone procedury finansowania, uniemożliwiające rozpoczęcie przez nich zaplanowanych i zleconych EKOPARK kontraktów. W II kwartale spółka osiągnęła 777 tys. zł przychodów oraz 61 tys. zł zysku netto.

- Niewątpliwie ostatni kwartał był dla nas nie lada wyzwaniem. Utrudnienia dotknęły też naszych kontrahentów. Przyznam, że mieliśmy do wyboru podpisać duże zlecenia, zapewniając przy tym spółce dobre przychody bez gwarancji jakiegokolwiek zysku lub „skurczyć się”, ale bezpiecznie, bez ryzyka straty, wypracować niewielki zysk i obserwować rynek. To trudny czas kompromisów. Dzięki szybkiej reakcji i elastyczności kosztowej oraz wsparciu instytucji państwowych udało nam się utrzymać rentowność. – przyznaje Wojciech Trawiński, prezes EKOPARK.

EKOPARK jest w trakcie opracowanie autorskiego projektu autonomicznych wiat przystankowych, który jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jest to nasz najważniejszy projekt, gdyż skupia w sobie wiele ważnych aspektów zarówno ekologicznych, gospodarczych, jak i społecznych. Czytelnie wpisuje się również w planowane projekty badawcze, które będą realizowanie w budowanym obecnie Centrum Badawczo Rozwojowym OZE. Zapewnia ochronę i komfort użytkownikom przystanków autobusowych poprzez swoją żelbetonową konstrukcję oraz zastosowane tam innowacyjne technologie – jakimi są oświetlenie, wifi, monitoring, przycisk bezpieczeństwa i inne. A co równie istotne, dzięki wykorzystaniu autorskiego rozwiązania EKOPARK-u łączącego wiaty z panelami fotowoltaicznymi i małą siłownią wiatrową staje się produktem autonomicznym. I unikalnym na skalę światową– dodaje Wojciech Trawiński.

EKOPARK przygotowuje się na intensywne II półrocze. Spółka buduje centrum R&D, które skupi się na rozwoju OZE - 1

Równolegle spółka finalizuje prace nad Centrum Badawczo-Rozwojowym współfinansowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, gdzie EKOPARK będzie prowadzić prace badawcze w zakresie opracowania technologii magazynowania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w sposób długofalowy.

EKOPARK przygotowuje się na intensywne II półrocze. Spółka buduje centrum R&D, które skupi się na rozwoju OZE - 2

Spółka EKOPARK, oprócz realizacji bieżących kontraktów systematycznie i na bieżąco poszukuje nowych zleceń w sektorze prywatnym, które pozwalają zwiększać przychody Spółki i osiągać satysfakcjonującą marżowość (montaż paneli PV, kotłowni, pomp ciepła, rekuperacji, generalne wykonawstwo). W ocenie zarządu przetargi publiczne przestały być atrakcyjne z uwagi na bardzo zaniżone ceny.

- Przygotowujemy się do intensywnej pracy w drugim półroczu 2020 r. i na początku 2021 r., kiedy poza projektami własnymi będziemy realizować duże kontrakty zlecone. Ewentualna druga fala pandemii nie powinna mieć wpływu na już zaplanowane projekty. Te z kolei zostały dobrze przygotowane i solidnie wycenione, co oznacza, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będą generowały średniomiesięczne przychody na poziomie 1,4 mln zł. Dodatkowo chcemy mocniej zdywersyfikować nasz portfel kontraktów, zarówno samymi projektami, jak i geograficznie. – dodaje Wojciech Trawiński

Spółka planuje również poszerzenie skali działalności poprzez dotarcie na rynki zagraniczne - głównie rynek niemiecki i skandynawski, gdzie EKOPARK zamierza sprzedawać i obsługiwać wyprodukowane przez siebie autonomiczne wiaty przystankowe.

O spółce:

EKOPARK to spółka z branży OZE specjalizująca się montażu instalacji fotowoltaicznych, sanitarnych i grzewczych. W ofercie EKOPARK znajdziemy również pełen zakres usług budowlanych, gdzie najczęściej występuje jako Generalny Wykonawca. Spółka jest również zdecydowanym liderem branży specjalistycznych wyburzeń i rozbiórek technicznych które od wielu lat realizuje na terenie całego kraju. Firma posiada własne zaplecze magazynowo warsztatowe , nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Obecnie EKOPARK buduje własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego prace skoncentrują się na opracowaniu i komercjalizacji przełomowego rozwiązania produktowego w zakresie długoterminowego magazynowania energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu w skali przydomowych instalacji. Jak również pracuje nad autorskim projektem autonomicznych wiat przystankowych – gdzie niebawem stanie się ich producentem.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk