• Odbierz prezent
Eko-technologia Grupy Boruta Zachem z potencjałem na rewolucje rynku środków chwastobójczych

InventionBio, spółka zależna z grupy Boruta-Zachem S.A. zajmująca się eko-rozwiązaniami w agrobiotechnologii, prowadzi obecnie prace badawcze koncentrujące się na kluczowych aspektach produkcji ekologicznego składnika herbicydu totalnego. Naturalny związek organiczny ma potencjał zastąpić syntetyczne środki typu glifosat - wykorzystywane szeroko w produkcji preparatów na chwasty tj. „Roundup”. Celem spółki jest opracowanie efektywnej, a zarazem rentownej metody produkcji herbicydów pochodzenia naturalnego.

Badania skupiają się na nowych sposobach otrzymywania i tworzenia innowacyjnych formulacji oraz oceny skuteczności działania herbicydów naturalnych. Wstępne wyniki badań wskazują na to, że zastosowane substancje naturalne oraz dedykowane dla nich formulacje, mogą oferować zwiększoną specyficzność docelową przy szybkiej degradacji chwastów w glebie. Potencjalne zastosowanie herbicydów InventionBio byłoby rewolucją rynkową, gdzie obecnie najczęstszą praktyką zwalczania chwastów jest stosowanie syntetycznych herbicydów.

- Obecnie dwa z najbardziej popularnych składników aktywnych herbicydów to glifosat oraz parakwat. Aczkolwiek, w ostatnich latach powstało wiele badań wskazujących na to, że zarówno glifosat jak i parakwat, wpływają negatywnie na zdrowie ludzi. Dlatego też na globalnym rynku rolniczym możemy zaobserwować wzrost zainteresowania naturalnymi herbicydami. Działania badawcze InventionBio mają na celu stworzenie kompromisowego rozwiązania, stawiającego jednocześnie na efektywność herbicydu, jak i na jego bezpieczeństwo. – mówi Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.

W 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” (IARC 2016). Podobnie negatywny wpływ na zdrowie ma druga najczęściej stosowana w herbicydach substancja aktywna - parakwat. Posiada on silne właściwości neurotoksyny, zaobserwowano silną korelację pomiędzy ekspozycją na parakwat, a rozwojem choroby Parkinsona. Jedynym czystym naturalnym związkiem organicznym, który jest sprzedawany jako herbicyd, jest kwas pelargonowy. Jednak ze względu na gorsze działanie od herbicydów syntetycznych ma on ograniczone zastosowanie jako herbicyd kontaktowy.

- Zastosowanie technologii InventionBio w produkcji związków organicznych oraz dedykowanych formulacji ma duże szanse, aby przełamać dotychczasowy problem skuteczności substancji naturalnych oraz ich opłacalności. Pozytywne zakończenie badań otworzyłoby nam drogę na komercjalizację naturalnego herbicydu, dla którego rynek zbytu jest potencjalnie olbrzymi. – dodaje Marcin Pawlikowski.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa BORUTY-ZACHEM S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych.
  • produkcji ekologicznych środków powierzchniowo czynnych – biosurfaktantów, ekologicznych kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej opartych na biosurfaktantach i środkach naturalnych,
  • produkcji barwników i pigmentów

Grupa jest pierwszym w Polsce producentem środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. Działalność jest realizowana dzięki własnym laboratoriom oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Produkty wytwarzane w ww. technologii sprzedawane są pod dwiema markami: OnlyBio – oferująca produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia oraz OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości.

Jednocześnie firma jest uznanym producentem barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych.

Od 2014 r. Boruta Zachem S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect

 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk