• Odbierz prezent
EKO EXPORT S.A.: Powołanie Komitetu Audytu. (2021-02-22 15:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Powołanie Komitetu Audytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eko Export SA, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie: 1.Marek Kwiatek - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 2. Janusz Hańderek - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny, 3. Andrzej Hugiel - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
Spółka Eko Export SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strażacka81
(ulica)(numer)
+48 33 81 96 292+48 33 81 96 287
(telefon)(fax)
info@ekoexport.plwww.ekoexport.pl
(e-mail)(www)
547-18-65-541072266443
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jacek DziedzicPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk