• Odbierz prezent
EKO EXPORT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji. (2021-02-22 15:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Eko Export S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta w formie dokumentu, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Bielsku-Białej (43-382), przy ul. Strażackiej 81 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strażacka81
(ulica)(numer)
+48 33 81 96 292+48 33 81 96 287
(telefon)(fax)
info@ekoexport.plwww.ekoexport.pl
(e-mail)(www)
547-18-65-541072266443
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jacek DziedzicPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk