• Odbierz prezent
EKIPA HOLDING S.A.: Skup akcji własnych (2023-02-03 23:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
EKIPA HOLDING S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 24/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., w wykonaniu uchwały numer 5/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 30 stycznia 2023 roku 3 000 akcji po średniej cenie 4,45 zł za 1 akcję;
- w dniu 31 stycznia 2023 roku 2 290 akcji po średniej cenie 4,27 zł za 1 akcję;
- w dniu 1 lutego 2023 roku 3 000 akcji po średniej cenie 4,22 zł za 1 akcję;
- w dniu 2 lutego 2023 roku 2 210 akcji po średniej cenie 4,22 zł za 1 akcję;
- w dniu 3 lutego 2023 roku 1 000 akcji po średniej cenie 4,20 zł za 1 akcję.

Akcje nabyte w powyższym okresie stanowią 0,03% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Spółka posiada łącznie 70 500 akcji własnych, co stanowi 0,17% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,17% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, a średnia cena zakupu tych akcji wyniosła 3,93 zł.

Zarząd Spółki będzie dalej realizował ww. upoważnienie do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w terminie do dnia 26 października 2023 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKIPA HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-216Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pod Sikornikiem27A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
hello@ekipasa.plhttps://ekipaholding.pl/
(e-mail)(www)
9372604213241302763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Łukasz WojtycaPrezes Zarządu
2023-02-03Filip BieleckiWiceprezes Zarządu
2023-02-03Łukaz Górski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk