Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
EFEKT: Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej (2023-09-18 22:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2023
Data sporządzenia:2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2023 r. zawiadomienia Znaczne pakiety – stan posiadania akcji przez porozumienie akcjonariuszy KE „efekt” S.A. z dnia 16 września 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, które nie podlega weryfikacji, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie - znaczne pakiety.pdfZawiadomienie w trybie przepisu art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 7 i art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie z dnia 16.09.2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Tomasz Bujak
Wiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk