• Odbierz prezent
EFE: Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego (2021-04-03 12:02)

Spis załączników:

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 z Biegłą Rewident Justyną Torchała wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3127. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i 2021 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-03 12:02:38Paweł KulczykCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk