• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań- sprostowanie (2021-05-12 13:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021K
Data sporządzenia:2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań- sprostowanie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) koryguje datę wypłaty dywidendy, podaną w RB nr 15/2021, w załączniku zawierającym uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 11 maja 2021r.

Prawidłowa data wypłaty dywidendy to 15 czerwca 2021r., a nie 16 czerwca 2021 r. jak podano w załączniku.

Daty ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy, podane w RB 13/2021 , są właściwe.

W załączeniu poprawiony tekst uchwały.

Podstawa szczegółowa: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
uchwała nr 6 ZWZ 11_05_2021.pdfuchwała nr 6_ZWZ_ sprostowanie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-12Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk