• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań (2021-05-11 15:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 11 maja 2021 r. w Warszawie. Na końcu każdej uchwały zamieszczono wyniki głosowania.
Załączniki do podjętych uchwał i uchwały są dostępne na stronie www.edinvest.pl w sekcji Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
uchwały podjęte na ZWZ_11_05_2021.pdfUchwały podjęte na ZWZ ED invest SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bora Komorowskiego35 lok 218
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-19-68-486012820030
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-11Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk