• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Uchwała niepodjęta na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowania (2021-05-11 16:05)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaED INVEST S.A.
Temat


Uchwała niepodjęta na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowania

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) przekazuje w załączeniu treść uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 11 maja 2021 r. w Warszawie. Na końcu uchwały zamieszczono wyniki głosowania.
Uchwała podjęta w wersji skorygowanej znajduje się w załączniku do RB nr 15/2021 – uchwały podjęte, pod numerem 6.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).

Załączniki


PlikOpis

uchwała niepodjęta na ZWZ 11_05_2021.pdfuchwała niepodjeta na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bora Komorowskiego35 lok 218
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-19-68-486012820030
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-11Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk