• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. (2021-04-15 16:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
11 maja 2021 r., na godz. 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Orlego Lotu 6, w Sali konferencyjnej Klubu Ikar.

W załączeniu pełny tekst ogłoszenia z projektami uchwał i wymaganymi dokumentami i załącznikami.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie ZWZA ED invest S.A. 11_05.pdfogłoszenie ZWZA ED invest S.A.
projekty uchwał ZWZA ED invest S.A. 11_05.pdfprojekty uchwał ZWZA ED invest S.A.
wzór pełnomocnictwa na ZWZA ED invest S.A. 11_05.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZA ED invest S.A.
wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA ED invest S.A._11_05.pdfwzór wniosku o umeszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad ZWZA ED invest S.A. 11_05.pdfwzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020
Uchwała Rady Nadzorczej z 24.03.2021.pdfUchwała Rady Nadzorczej _ podział zysku za rok 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Zofia Egierska
Jolanta Szewczyk
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk