• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. (2021-03-29 13:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
26 kwietnia 2021 r., na godz. 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Orlego Lotu 6, w Sali konferencyjnej Klubu Ikar.

W załączeniu pełny tekst ogłoszenia z projektami uchwał i wymaganymi dokumentami i załącznikami.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie ZWZA ED invest S.A._2021.pdfogłoszenie ZWZA ED invest S.A.
projekty uchwał ZWZA_ 2021.pdfprojekty uchwał ZWZA ED invest S.A.
wzór pełnomocnictwa ZWZA_2021.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZA ED invest S.A.
wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_2021.pdfwzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
wzór zgłoszenia projektu uchwały ZWZA_2021.pdfwzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020
Uchwała Rady Nadzorczej z 24.03.2021.pdfuchwała Rady Nadzorczej_ podział zysku za 2020 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk