• Odbierz prezent
ED INVEST S.A.: Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. (2021-05-11 14:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) przekazuje listę akcjonariuszy którzy, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym 11 maja 2021 r. w Warszawie, dysponowali po nie mniej niż 5 % głosów:
1. Zofia Egierska
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 4 074 921
% udział w liczbie głosów na ZWZ – 46,57%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 41,12%
2. Jerzy Dyrcz
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 3 585 650
% udział w liczbie głosów na ZWZ – 40,97 %
% udział w ogólnej liczbie głosów – 36,18 %
5. PKO Fundusz parasolowy
Liczba głosów przysługująca z zarejestrowanych akcji – 999 590
% udział w liczbie głosów na ZWZ – 11.42%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 10.09%
Na ZWZ zarejestrowano łącznie 8 750 989 akcji, z których przysługiwało tyle samo głosów, stanowiących 88,31 % ogólnej liczby głosów. Z pakietu 2 477 337 akcji – 20% kapitału zakładowego, będących w posiadaniu ED invest SA, spółka nie wykonuje praw udziałowych stosownie do art. 364§2 ksh.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-11Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk