• Odbierz prezent
ECHO: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-06-10 21:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A., Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od Lisala Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, projekt zmienionej Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.

Treść zgłoszenia oraz projekt zmienionej Uchwały Nr 6 ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. otrzymanych od Akcjonariusza stanowią załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
RB Nr 16_2021_Załącznik .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-06-10Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk