Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
ECHO: Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza (2022-06-06 21:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2022
Data sporządzenia:2022-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 19 maja 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r., Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) przekazuje projekt uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący pkt 8 ppkt 4 porządku obrad, zgłoszony w dniu dzisiejszym do Spółki przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego, spółkę Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie dotyczącego nowego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zał. do raportu Nr 28_2022_Lisala - zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządu obrad ZWZ Echo Investment (2022).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-06Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-06Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk