• Odbierz prezent
ECHO: Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza (2022-06-08 09:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2022
Data sporządzenia:2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 19 maja 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r., Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) przekazuje projekty uchwał, zgłoszone w dniu wczorajszym do Spółki przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego, spółkę Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Projekty uchwał dot. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zawiadomienie dotyczące projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zał. do raportu Nr 30_2022_Lisala - zgłoszenie projektów uchwał dot. sprawy wprowadzonej do porządu obrad ZWZ Echo Investment (2022).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-08Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-08Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk