• Odbierz prezent
ECHO: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii N w obrocie na rynku podstawowym (2022-07-28 21:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii N w obrocie na rynku podstawowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Nr 734/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii N spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00357";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt l), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0626".

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-28Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-07-28Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk