• Odbierz prezent
ECHO: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii K w obrocie na rynku podstawowym (2022-02-03 11:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii K w obrocie na rynku podstawowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 102/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. postanowił:
(i) wprowadzić z dniem 4 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii K („Obligacje”) o wartości nominalnej 100 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00324”; oraz
(ii) notować Obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0125”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-03Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-02-03Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk